26 مرداد 1398
  جستجو
   شناسه های RFID مناسب برای مدیریت زنجیره تامین کمينه

 

Product

Info

EPC Class1 Gen2  
ShortDipole
Regulatory area:   Global
Features:   Cost-efficient, high-performance product for a wide range of SCM and apparel applications.
EPC memory:   96 bit
Antenna size:   93 x 11 mm / 3.62 x 0.43"
Shipped within 2 month*
  Wet, dry
ShortDipolex
Regulatory area:   Global
Features:   Cost-efficient, high-performance product for a wide range of SCM and apparel applications, with additional user memory.
EPC memory:   240 bit
Antenna size:   93 x 11 mm / 3.62 x 0.43"
Shipped within 2 month*
  Wet
DogBone
Regulatory area:   Global
Features:   Top-performing product for a wide range of SCM, apparel and transportation applications.
EPC memory:   96 bit
Antenna size:   93 x 23 mm / 3.66 x 0.91" 
Shipped within 2 month*
  Wet, dry, tag
DogBonex
Regulatory area:   Global
Features:   Top-performing product for a wide range of SCM, apparel and transportation applications, with additional user memory.
EPC memory:   240 bit
Antenna size:   93 x 23 mm / 3.66 x 0.91"
Shipped within 2 month*
  Wet
Frog
Regulatory area:   Global
Features:   Orientation-insensitive, high-performance product for pallet- and case-level applications. 
EPC memory:   96 bit
Antenna size:   68 x 68 mm / 2.68 x 2.68"
Shipped within 2 month*   Dry
Beltx
Regulatory area:   Global
Features:   High-performance, small sized product for case- and item-level applications, with additional user memory.
EPC memory:   240 bit
Antenna size:   70.2 x 14.5 mm / 2.76 x 0.57"
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) می‌باشد.
);