26 مرداد 1398
  جستجو
   شناسه های RFID مناسب برای مدیریت رسانه کمينه

Product Info
ISO 15 693  
HF 47 x 47 mm
Regulatory area:   Global
Features:   Cost-efficient, high-performance product for media management applications.
User memory:   1024 bit
Antenna size:   47 x 47 mm / 1.85 x 1.85"
Shipped within 2 Month*   Tag
RaceTrack 
45 x 76 mm
Regulatory area:   Global
Features:   Top-performing, full credit card sized product for ticketing and media management applications.
User memory:   1024 bit
Antenna size:   45 x 76 mm / 1.77 x 2.99"
Shipped within 2 Month*   Tag
BullsEye 33 mm
Regulatory area:   Global
Features:   Best performing CD and DVD product for library and rental applications.
User memory:   1024 bit
Antenna size:   33 mm / 1.30"
Shipped within 2 Month*   Tag
HF 50 x 82 mm
Regulatory area:   Global
Features:   Larger sized, maximum performance product for media management applications 
User memory:   1024 bit
Antenna size:   50 x 82 mm / 1.97 x 3.23"   

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) می‌باشد.
);