26 مرداد 1398
  جستجو
   راه حل های جامع کمينه

 جهت پیاده سازی یک راه حل مبتنی بر تکنولوژی RFID توسط شرکت های مجری مراحل زیر را به انجام می رسانند.

 
1-    انتخاب سخت افزارهای مناسب
2-     طراحی و برنامه نویسی نرم افزارهای مورد نیاز راه حل
3-     پیاده سازی و استقرار سخت افزارها و نرم افزارها و انجام مراحل یکپارچگی کل اجزای راه حل
 
حال با توجه به اینکه تکنولوژی RFID در زمره تکنولوژی های Hi-Tech بشمار می رود و سرمایه گذاری در این زمینه برای شرکت هائی که در این زمینه فعالیت می نمایند به لحاظ اقتصادی بسیار پرخطر می باشد شرکت ها به دو روش به مشتریان خود راه حل های مبتنی بر RFID را ارائه می نمایند.
 
راه حل هائی که کلیه سرمایه گذاری های لازم از جمله تحقیق و توسعه، انتخاب ابزارهای مناسب، تولید اجزای موردنیاز و انجام طرح به صورت پایلوت را انجام داده و کل راه حل بصورت یک سیستم پایلوت قابل تست عملیاتی و واقعی می باشد.
در این حالت ریسک خرید مشتری به شدت کاهش می یابد زیرا عملکرد واقعی کل سیستم ها را می توان با استفاده از ارزیابی سیستم پایلوت بررسی نمود.
 
راه حل هائی که با توجه به نیازهای مشتریان طراحی می شود و با توجه به نیازهای خاص مشتری سخت افزارها و نرم افزارها و انجام یکپارچگی کل سخت افزارها و نرم افزارها به انجام می رسد. در پیاده سازی تکنولوژی RFID به این روش درک متقابل کارفرما و پیمانکار از سیستم مورد نظر و تکنولوژی RFID بسیار حائز اهمیت بوده و همچنین سطح دانش تیم مجری در زمینه RFID و مبحث تخصصی مربوط به سیستم نقشی اساسی در موفقیت پروژه ایفاء می نماید.
باتوجه به اینکه اغلب پروژه های از این نوع، بصورت مناقصه به پیمانکاران واگذار می گردد، انجام فاز شناخت توسط مشاور ذیصلاح و تهیه RFP فنی جهت انجام مناقصه ضروری می باشد.
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نرم‌افزار و سخت‌افزار ایران (نوسا) می‌باشد.
);